© Henrik Bolt-Jørgensen 

 

Faglig baggrund

Min faglige baggrund er studier i kirkehistorie, indisk og klassisk filologi 1964-72 ved Københavns Universitet. Her lærte jeg, hvad omhu og videnskabelig disciplin indebærer, og mine øjne blev åbnet for vor rige kulturbaggrund og dens rødder i antikkens Hellas og Rom.
Under studiet var det de klassiske sprog græsk og latin, der stod i centrum. Sproget er menneskets fornemmeste udtryksmiddel, men det nonverbale sprog som billede og herunder fotografi har nogle muligheder, som supplerer det verbale udtryk. Derfor har jeg siden 1967 dyrket fotografiet som udtryksform.

 

I 1972 blev jeg cand. mag. i græsk og latin fra Københavns Universitet.

Ansættelse på Thisted Gymnasium

Fra 1973 og indtil 2008 har jeg undervist i græsk, oldtidskundsklab og latin på Thisted Gymnasium & HF.

Foredragsvirksomhed

Jeg holder gerne foredrag om det, jeg ved noget om, dvs. grækerne, romerne, middelalderen og renæssancen. Foredragsformen giver mulighed for at fortælle andre om det, som jeg finder interessant og vedkommende ved vor kulturhistorie. Foredragene suppleres gerne med de fotografier, som jeg har optaget gennem årene.

Bøger og andre publikationer

Den blivende formidling opnås gennem artikler og bøger. Også her er fotografier et godt supplement til det skrevne ord. Blandt publikationer, som jeg har bidraget til ved enten at skrive tekst eller levere billedmateriale (i nogle tilfælde begge dele), kan nævnes:

 • Årsskrift for Thisted Gymnasium og HF. Årligt fra 1980 til 2008.
 • Oldtidskundskab. Af Johan Bender, Henrik Bolt-Jørgensen, Finn Jorsal, Anne-Geske Kristiansen, Giuseppe Torresin. Klassikerforeningen, 1. oplag 1981, 2. oplag 1982.
 • Her kan vi se vores egne vindver ... Humaniora i gymnasiet. Redaktion: Henrik Bolt-Jørgensen, Christian Iuul, Finn Jorsal, Chr. Gorm Tortzen. Klassikerforeningens Kildehæfter 1985.
 • Vestervig Kirke. Ved Henrik Bolt-Jørgensen. Forlaget "Knakken" 1990.
 • Vestervig Kirke - en besøgsvejledning. Tekst og billeder: Henrik Bolt-Jørgensen. Vestervig Menighedsråd, 1. udgave 1993. Tysk udgave samme år: Die Kirche in Vestervig - ein Führer.
 • Skoleliv i Danmark. Af Knud Holch Andersen. Foto: Henrik Bolt-Jørgensen. Kroghs Forlag A/S 1994. Engelsk udgave samme år: School Life in Denmark.
 • Turist i Thy - en guide fra forlaget Knakken. Tekst: Erling Nedergaard. Foto: Henrik Bolt-Jørgensen. Udgivet af Forlaget Knakken 1996. Tysk udgave samme år.
 • Sjørring Kirke gennem 800 år. Tekst og fotografi: Henrik Bolt-Jørgensen. Sjørring Sogns Menighedsråd 1997.
 • Fra alderdomshjem til ældrecenter. Kristianslyst 1999. Udgivet af Ældrecentret Kristianslyst i samarbejde med forlaget Knakken 1999.
 • In angulo cum libello I og II. Af Henrik Bolt-Jørgensen. Forlaget Mørch og Wagner. 1. oplag 1998, 4. oplag 2002.
 • Thisted Kommune - Kulturplan 2005. Udgivet af Thisted Kommune, Børne- og kulturforvaltningen 2002.
 • Levende ord - Græsk, latin, oldtidskundskab. Redaktion: Henrik Bolt-Jørgensen (ansv.), Ivar Gjørup, Susanne Høeg, Finn Jorsal, Knud Erik Staugaard, Chr. Gorm Tortzen. Klassikerforeningens Kildehæfter 2003.
 • Kirkerne i Thy. Af Charlotte Boje H. Andersen, Else Bisgaard, Henrik Bolt-Jørgensen og Jytte Nielsen. Museet for Thy og Vester Hanherred 2009.
 • Tved Kirke i Nationalpark Thy. Tekst og foto: Henrik Bolt-Jørgensen. Udgivet af Tved Sogns Menighedsråd 2010.
 • Sjørring Kirke. Historie, arkitektur og billedkunst gennem 800 år. Tekst og fotografi: Henrik Bolt-Jørgensen. Udgivet af Sjørring-Thorsted Sognes Menighedsråd 2011.
 • Kirkeliv og kirker i Thy. Kirkeliv i Thy v/ Klaus Madsen. Kirker i Thy v/ Henrik Bolt-Jørgensen. DVD udgivet af Museet for Thy og Vester Hanherred i 2012.
 • Kallerup – et sogn i Thy. Redaktion: Børge Hornstrup, Mogens Kruse og Jytte Nielsen. Mange samtidsfotografier fra Kallerup Sogn er optaget af Henrik Bolt-Jørgensen. Forlaget Kallerup Sogns Historie 2012.
 • Engle i Thy. Henrik Bolt-Jørgensen, Jytte Nielsen, Else Bisgaard og Charlotte Boje H. Andersen. Museum Thy 2014.
 • Hvidbjerg v. Aa Kirke. Redaktion Kaj Mogensen, Fotos Henrik Bolt-Jørgensen og Peter Brandes. Hvidbjerg - Ørum - Lodbjerg Menighedsråd 2015.
 • Skinnerup Kirke. Tekst af sognepræst Anne-Mette Grønborg Sørensen. Fotografi af Henrik Bolt-Jørgensen. Udgivet af Menighedsrådet for Skinnerup Kirke 2017.
 • "Biskop Ketil af Vestervig" af Henrik Bolt-Jørgensen. Artikel i Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2017.
 • Kirkerne i Lild Sogn - Historie, Arkitektur, Kunst. Tekst og foto: Henrik Bolt-Jørgensen. Udgivet af Lild Sogns Menighedsråd 2018.
 • Tømmerby Kirke - Historie, Arkitektur, Billedkunst. Tekst og foto: Henrik Bolt-Jørgensen. Udgivet af Tømmerby Sogns Menighedsråd 2018.

Politisk engagement

Hvor ofte hører man ikke begavede folk jamre over politikernes dårskab? Men når jeg hører en sådan jammer, tænker jeg gerne, at det er bekvemt at sidde i sit elfenstårn og råbe ad verdens dårskab, men det vil dog være mere konstruktivt selv at gå ind i et politisk parti for at få den indflydelse, som ens synspunkter nu engang kan få opbakning til.
For mange år siden meldte jeg mig derfor ind i Det Radikale Venstre. Når jeg valgte dette parti, skyldes det ikke, at jeg er enig med partiets flertal i et og alt. Men når det kommer til miljøpolitik, retspolitik, kulturpolitik samt forsvars- og udenrigspolitik, kan jeg ikke finde et bedre parti.

Hjemmefronten

"Jeg er ikke runden af eg eller klippe", siger Odysseus i Odysseen, og dermed mener han, at også han har en familie. Det samme kan jeg sige. Jeg har en dejlig kone, Anne-Lise, og sammen har vi fire prægtige unger, Bertel, Dines, Gunhild og Bernhard.

Henrik Bolt-J